بارگذاری

خط تولید کارخانه اسپادانا دارو مینا 

اسپادانا دارو مینا 

کنترل و تضمین کیفیت

تمامی مواد اولیه کارخانه اسپادانا دارو مینا از به نام ترین تولید کننده های اروپایی وارد میشود و تمامی مواد قبل از ورود به انبار توسط آزمایشگاه کنترلز کیفی بر اساس دستورالعمل های مراجع معتبر از جمله USP , BP مورد بررسی قرار میگیرد .

 

آزمایشگاه کنترل حین تولید عهده دار نظارت بر کلیه قسمت های تولید به منظور اطمینان از جاری بودن قوانین GMP در کلیه مراحل تولید از توزین تا تولید محصول نهایی است .

ظرفیت ها و توانایی های تولید 
 • هموژنایزر
 • تیوپ پر کن 
 • پر کن مایعات 
 • اتاق بسته بندی 
مراحل تولید
 • توزین
 • ساخت 
 • فیلینگ 
 • بسته بندی 
کلین روم تولیدی
 • ساخت 
 • فیلین
 • بسته بندی 
آزمایشگاه ها
 • شیمی
 • میکروبی
 • کنترل کیفی
بالا